Vrije Basisschool

DE BRON

voor- en naschoolse opvang

     

 

 • De vzw Kinderopvang ’t Fonteintje verzorgt
  de voorschoolse, naschoolse en buitenschoolse opvang.

 • Wie?
  Kinderopvang ’t Fonteintje
  website :  www.hetfonteintje.iseral.be
  tel : 012/45.62.00
  email : info@vzwfonteintje.be

 • Waar?
  Bloemenstraat 9                                

 • Voor wie?
  Kleuters en lagere schoolkinderen.

 • Wanneer?
  Elke schooldag:
  - van 07.00 uur tot 08.45 uur,
  - na schooltijd tot 19.00 uur.

  Tijdens de schoolverlofdagen en schoolvakanties
  (behalve weekends en wettelijke feestdagen)
  van 07.00 uur tot 19.00 uur.
  De kinderen worden door de onthaalmoeders naar en
  van school begeleid.

 • Prijs?
  Zoals vastgesteld in het Besluit van de Vlaamse regering
  van 24 juni 1999.

 • Wat doen?
  Opvang vóór schooltijd: breng uw kind naar het
  opvangcentrum. Indien uw kind dient opgevangen te
  worden na de schooltijd, verwittig de opvang ‘t Fonteintje,
  de klastitularis of de directeur (zeker voor kleuters).

 • Maaltijden?
  De kinderen kunnen hun boterhammetjes meebrengen.
  Ze kunnen drank bekomen zoals ’s middags.

 • Voor verdere informatie
  kunt u zich steeds wenden tot de coördinator van de opvang.

 

Info > voor- en naschoolse opvang