Vrije Basisschool

DE BRON

Visie

Onze school is een katholieke school, verbonden aan de parochie.
Zij wil de kinderen gelovig opvoeden en hen begeleiden in de christelijke levenswaarden.
Zij doet dat met respect voor andere overtuigingen en levensfilosofie├źn.

Onze school stelt het kind centraal.
Zij wil een school zijn met een open hart voor elk kind.
Zij wil continu ontwikkelingskansen bieden aan de gehele persoonlijkheid van het kind: hoofd, hart en handen.

Onze school streeft naar kwaliteitsonderwijs.
Hiertoe beschikt zij over een professioneel gevormd team dat het kind moet begeleiden in zijn leer- en leefproces.
Zij tracht de fundamentele basis te leggen en de gedragspatronen aan te leren waardoor het kind een houvast heeft om een volwaardige plaats in onze maatschappij in te nemen.

Wat hebben wij te bieden?

Een moderne leeromgeving: mooi ingerichte klaslokalen, een zeer goed ingerichte sportzaal, een mooie eetzaal, keurig onderhouden toiletten, aparte speelruimtes voor de kleutertjes.

Een aangename leefcultuur: afspraken, regels en structuren zijn er om het dagelijkse leven aangenaam te maken.

Een hartelijke omgang en oog voor menselijke contacten.

Een hard werkende personeelsgroep, een goed schoolbestuur en een gemotiveerde ouderwerkgroep.

Waar is onze school goed in?

Werken aan de totale ontwikkeling van ieder kind: niet alleen het verstandelijke, ook hoe kinderen zich voelen vinden we erg belangrijk.

We proberen dat ieder kind kan ontplooien volgens eigen mogelijkheden: elk kind is anders en daarmee wordt rekening gehouden.

De school staat open voor verandering. De leerkrachten proberen nieuwe tendensen en nieuwe werkvormen uit.

Een goed uitgebouwd zorgbeleid, een zorgteam staat klaar om elk probleem aan te pakken.

Elk kind wordt nauwkeurig opgevolgd. De school wacht niet op slechte cijfers vooraleer in te grijpen.

 

Info > Visie