Vrije Basisschool

DE BRON

schoolbestuur

De schoolbestuur (SB) van de Vrije Basisschool De Bron  is een v.z.w. die onderwijs organiseert en bijgevolg verantwoordelijk is voor het beleid en de beleidsvoering van de school.

Katholiek Basisonderwijs Wellen vzw
of
KBW vzw

Het schoolbestuur is de eigenlijke organisator van het onderwijs in onze school. Zij is verantwoordelijk voor het beleid en de beleidshervorming en schept de noodzakelijke voorwaarden voor een goed verloop van het onderwijs.
 

De Algemene vergadering van het SB vergadert √©√©nmaal per jaar. De Raad van Bestuur komt op regelmatig basis samen.

Bestuursorgaan

 • Quintens Lieven, voorzitter
 • Meekers Monique, ondervoorzitter
 • Gerry Briers, secretaris
 • Langenaken Stefan, penningmeester
 • Baus Carlo
 • Eddy Ramaekers
 • Verduyn Dorien
 • Marchal Yves
 • Verbeurgt Yves
 • Meekers Monique
 • Corry Hermans
 • Bart Van Schelvergem, directeur school

 

Info > schoolbestuur