Vrije Basisschool

DE BRON

capaciteit van de school

Maximumcapaciteit van de school

Het schoolbestuur heeft, zoals opgelegd oor het decreet betreffende inschrijvingsrecht, de maximumcapaciteit voor het kleuteronderwijs en het lager onderwijs bepaald.
Samen maken zij de totale capaciteit uit voor de school.

De maximumcapaciteit voor de kleuterschool bedraagt 175 kleuters.
Voor de lagere school is de maximumcapaciteit bepaald op 260 leerlingen.

 

De totale maximumcapaciteit van de school wordt aldus bepaald op 435 kinderen

 

Men kan inschrijven vanaf de eerste schooldag van maart van het voorafgaand schooljaar.

Inschrijven > capaciteit van de school